Kurumsal

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ‘ne uygun hale getirmek, tüm personele benimsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü artırmaktır. Buna bağlı olarak Kalite anlayışımız;

 

- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz, zamanında ve ekonomik olarak karşılayarak, müşteri memnuniyetini sağlamak

- Sektörümüzle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uygulamak.

- Kalite anlayışını tüm çalışanlarımıza yayarak, işletme patronun değil hepimizindir ilkesini benimsetmek.

- Kalite bilinci, teknolojik gelişmelere uyum ve sürekli iyileştirme ile pazar payımızı arttırmak.

 

” DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA KALİTEYİ, KALİTE YARINLARI GETİRİR"