Hizmetlerimiz

Teklif

Teklif

Yaptığımız keşif/proje çalışmaları sonucu vereceğimiz ürün ve hizmetler yazılı teklif usulüyle müşterilerimize sunularak teklif konusu işin içeriği şeffaf ve net bir hala getirilir. Teklif içeriği keşif/proje ekibinin çalışmasını tamamlanmasını müteakip satış bölümü tarafından oluşturulurken, ticari şartlar müşteri talepleri ve imkanları da göz önüne alınarak büyük bir hassasiyetle hazırlanır. Müşterinin istek ve imkanlarının odak noktasında tutulduğu ticari şartlar işletmemiz yönetimince de makul, karşılıklı çıkarları gözeten, iyi niyet çerçevesinde ve sağlanan esneklik nedeniyle tercih nedeni olarak tekliflerimizin olumlu karşılanmasına yardımcı olmakta ve müşteri memnuniyetini arttırmaktadır.

Üretici firma olmamız nedeniyle ihraç kayıtlı teklifleri rahatlıkla sözleşme haline dönüştürmekteyiz. Uzun süredir işletmemizle ticari ilişki içinde olan firmalar güttüğümüz uygun ve samimi fiyat politikamızı ve teklifle belirtilen teslim süresi gibi ticari şartlarla ne kadar bağlı olduğumuzu yakından bilmektedir.